fbpx

Rekomendacje i zalecenia w zakresie zasad sanitarnych

Rekomendacje i zalecenia organizatora imprezy pn. 17. Krakowski Bieg Sylwestrowy w zakresie przestrzegania zasad sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników 17. Krakowskiego Biegu Sylwestrowego  organizowanego przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie Krakowski Klub Biegacza „Dystans” zaleca się:

I. Zasady ogólne.

1. W imprezie nie mogą wziąć udziału osoby mające objawy infekcji górnych dróg oddechowych (takich jak katar czy kaszel), mające temperaturę powyżej 37,5 st. C lub przebywające na kwarantannie lub w izolacji.

2. Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą dobrowolnie zadeklarować fakt zaszczepienia podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

3. Środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) uczestnicy imprezy zapewniają we własnym zakresie.

4. Organizator zapewni dostęp do środków dezynfekcyjnych rozlokowanych w miejscach obsługi uczestników imprezy.

II. Biuro Zawodów

1. W Biurze Zawodów obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka).

2. Do Biura Zawodów prawo wejścia mają wyłącznie zawodnicy na podstawie listy startowej lub osoby upoważnione do odbioru pakietu.

3. Liczba zawodników przebywających w Biurze Zawodów i czas ich kontaktu z weryfikatorami będzie ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu bezpiecznego dystansu.

4. Zawodnicy wchodzący do Biura Zawodów mają obowiązek zdezynfekować dłonie środkiem znajdującym się przed wejściem.

5. W Biurze Zawodów jednocześnie może znajdować się 30 osób odbierających pakiety startowe.

III. Oficjalne ceremonie, wręczanie nagród.

  1. Ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy odbędą się w skróconej formie.

2. Ceremonia dekoracji zawodników w klasyfikacjach przewidzianych regulaminem  zawodów odbywać się będzie z zachowaniem zasad dystansu społecznego i sanitarnych.

3. W przypadku gdy któryś z zawodników nie wyrazi chęci wzięcia udziału w ceremonii wręczania nagród, organizator przekaże je w sposób ustalony z wyróżnionym zawodnikiem.

4. Podczas dekoracji, zarówno zawodnicy, jak i osoby dekorujące muszą być w maseczkach.

IV. Przebieg i organizacja zawodów.

  1. W rejonie startu i po przekroczeniu linii mety biegu organizator zaleca stosowanie zasad dystansu społecznego oraz obowiązujących zasad sanitarnych.
  2. Niedozwolonym jest gromadzenie się uczestników zawodów w Biurze Zawodów, przy depozycie oraz w przejściach i pasach komunikacyjnych – obowiązuje dystans społeczny.
  3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Biura Zawodów zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczka).
  4. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
  5. Organizator nie przewiduje organizacji dodatkowych wydarzeń.

                                                                                                                               ORGANIZATOR

Print Friendly, PDF & Email